Politikat e Privatësis për Junior

LLOGARIA JUNIOR

Prindërit tuaj kanë një llogari OneFor dhe dëshirojnë të hapin një llogari Junior për ju. Në mënyrë që ne të konfigurojmë llogarinë Junior, duhet të marrim dhe ruajmë të dhënat tuaja personale dhe t'ua dërgojmë njerëzve të tjerë. Nëse jeni të paktën 16 vjeç ose mund ta kuptoni tashmë informacionin mbi mbrojtjen e të dhënave për llogarinë Junior nga këndvështrimi i prindërve tuaj, atëherë lexoni me kujdes këto shënime. Ne duam t'ju ndihmojmë të kuptoni se çfarë ndodh me të dhënat tuaja kur përdorni llogarinë tuaj OneFor Junior. Ju mund të gjeni politikën e privatësisë së OneFor Kosova këtu.

Politikat e Privatësis për Junior

Politikat e Privatësis për klientë

Pajtueshmëria me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale është shumë e rëndësishme për OneFor Kosova Sh.P.K ("OneFor", "ne"), për të mbrojtur të drejtat dhe liritë tuaja individuale në lidhje me përpunimin e të dhënave personale. Kjo politikë e privatësisë përshkruan se si ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale si kontrollues përgjegjës dhe ju ofron të gjithë informacionin e detyrueshëm sipas Ligjit Nr.06/L-82 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (“GDPR”).

Politikat e Privatësis për klientë

All The News 🗞️

Closing Your Account: A Step-by-Step Guide and Important Information

Read More
Youth

Empowering Youth for Success with Confidence, Curiosity, and Resilience

Read More
OneFor

The Ultimate Solution for Hassle-Free Financial Deals

Read More
OneFor

Top 7 Reasons to Get a Personal Loan

Read More
OneFor

Top 9 Reasons Why You Need To Use OneFor

Read More
Lifestyle

The Unbreakable Bond: The Importance of Maintaining Strong Family Ties

Read More

Shkarko aplikacionin.

Regjistrohu për të rejat e fundit.